En timma tjänst - MarMacGroup2021

Till innehåll
En timma tjänst
Snabb service.
ARBETSOMRÅDE.
Göteborg, Partille, Hovås, Kullavik

OM UPPDRAGET.
Uppdragets omfattning är begränsat till antingen en timme (60min) på plats, Om vi blir klara på kortare tid än en timme debiteras fortfarande en timme, eftersom den tiden reserverats för uppdraget. Om vi inte hinner klart inom en timme är vi dessvärre tvungna att avbryta uppdraget.för att hinna fram till nästa kund i rätt tid. Uppdraget är begränsat till just det arbete som överenskommits vid bokningen.

Det är alltså INTE möjligt att lägga till arbete när vi är på plats, även om det finns tid över, & minsta debiteringen är just 60min =  1200kr.
I detta pris ingår allt ( restid, trängselskatt, parkering, jobb ).
Hur det funkar.
1. tryck på BOOKNING APPOINTMENT
2. Välj tjänst
3. välj tillgänglig arbetare
4. Välj datum och leverantör
5. Fyll information ( glömt inte skriva om vad do vill gör och address)

Vänta för bekräftelse.

EL-MATERIAL FRÅN OSS.
Vi har vita och godkända elmaterial med oss i servicebilen.

EL-MATERIAL FRÅN DIG.
Önskar ni stå för eget material är det viktigt att allt el-material finns på plats, är CE-märkt och godkänt. För det material ni införskaffar är vårt ansvar begränsat till själva installationen, se vidare ”garantier”. Fördelen med att köpa materialet från oss är att vi då ansvarar för både installation och material under den ettåriga garantitiden som vi lämnar på våra jobb.
GARANTI.
För produkter som levereras av oss gäller ett (1) års garanti samt fri service. Har ni köpt eget material gäller produktgaranti från inköpsstället. Vid ett serviceärende där det visar sig vara fel på en produkt som inte levererats av oss tillkommer således en kostnad för servicejobbet.
OM- ELLER AVBOKNING.
Vid om- eller avbokning ber vi er vänligen att meddela oss via e-post i så god tid som möjligt. Uppdrag som om- eller avbokas med kortare varsel än 24 timmar kommer att debiteras med fullt arvode. Vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser från vår sida kan vi med kort varsel tvingas boka om uppdraget till en ny tid som passar för er.
PERSONUPPGIFTER.
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar endast de personuppgifter som dels krävs enligt bokföringslagen samt för att vi ska kunna fullfölja vårt garanti- och reklamationsansvar enligt konsumenttjänst- och konsumentköplagen.
BETALNING.
En faktura skickas samma dag efter utfört arbete och skickas som PDF via e-post med tio (10) dagars förfallotid. Debiteringen är uppdelad på tid (fast arvode) och eventuellt elmaterial kan tillkomma.
Tillbaka till innehåll